Campusbussen
Liu Nav
Looking up your position...
Försöker fastställa din position för att kunna presentera busstider för närmaste hållplats...

Campusbussen

Med Campusbussen - Östgötatrafikens busslinje 73 - åker du som student gratis med giltigt LiU-kort. Bussen kör mellan Campus Norrköping och Campus US och Campus Valla i Linköping. Anställda får endast nyttja Campusbussen för tjänsteresor, inte för resor till och från arbetsplatsen.

Du behöver ha ett giltigt LiU-kort med uppdaterat väl synligt giltighetsdatum. Åker du med temporärt kort måste du kunna uppvisa fotolegitimation. Registrera alltid kortet i LiU-kortläsaren när du går ombord på bussen.